Pravilnik
1. 1. Opće odredbe

Od 25. do 28. kolovoza 2021. u Širokom Brijegu će biti održan 22. Mediteran Film Festival. Na natječaju mogu konkurirati svi profesionalni i neprofesionalni filmski i video autori dokumentarnih filmova iz mediteranskih zemalja. To su, abecednim redom, sljedeće zemlje: Albanija, Alžir, Bosna i Hercegovina, Cipar, Egipat, Francuska, Grčka, Hrvatska, Italija, Crna Gora, Izrael, Libanon, Libija, Malta, Maroko, Monako, San Marino, Sirija, Slovenija, Španjolska, Tunis i Turska. Svaki autor u službenoj konkurenciji može imati samo jedan film. Pravo sudjelovanja u glavnoj konkurenciji imaju kratkotmetražni dokumentarni filmovi do 30 minuta i dugometražni dokumentarni filmovi iznad 30 minuta, a koji su proizvedeni poslije 1. siječnja 2020. Pravo sudjelovanja u programu U fokusu imaju kratkotmetražni dokumentarni filmovi do 30 minuta, a koji su proizvedeni poslije 1. siječnja 2020.

1. 2. Tehničke odredbe

Filmove za selektora možete prijaviti isključivo putem online prijavnice koja se nalazi na našem webu. Filmovi moraju biti titlovani na engleskom jeziku. Filmovi za selekciju, s cjelovitom prijavom, moraju biti poslani najkasnije do 31. svibnja 2021.

1. 3. Prava organizatora

Organizator se obvezuje da kopije filmova neće koristiti u komercijalne svrhe. Za projiciranje selektiranih radova festival neće isplaćivati nikakve naknade ni autorima ni producentima. Organizator zadržava pravo korištenja isječaka iz filmova za prikazivanje na internetu i televiziji u svrhu promidžbe festivala. Organizator zadržava pravo prikazivanja cijelog filma na vlastitim retrospektivama.

1. 4. Žiri i nagrade

Stručni festivalski ocjenjivački sud broji tri člana za kratke dokumentarne filmove do 30 minuta i tri člana za dugomentražne dokumentarne filmove iznad 30 minuta. Ocjenjivački sud će nagraditi najbolji film iz selekcije kratkih dokumentarnih filmova. Nagrada nosi naziv "Best Short 22. MFF-a. Uz skulpturu festivala, MFF projektor, nagrađenom autoru bit će isplaćena i novčana nagrada u iznosu od 500 eura (petsto eura). Ocjenjivački sud će nagraditi najbolji film iz selekcije dugih dokumentarnih filmova. Nagrada nosi naziv "GRAND PRIX 22. MFF-a. Uz skulpturu festivala, MFF projektor, nagrađenom autoru bit će isplaćena i novčana nagrada u iznosu od 1000 eura (tisuću eura). Festival će također uz skulpturu festivala, MFF projektor, isplatiti novčanu nagradu u iznosu od 500 eura (petsto eura) za pobjednički film prema izboru publike.

Direkcija Mediteran Film Festivala

mob
Copyright © 2000-2021 MFF. All rights reserved. This site is designed and powered by GCR production.