Pravilnik
1. 1. Opće odredbe

Od 10. do 14. listopada 2023. u Širokom Brijegu će biti održan 24. Mediteran Film Festival. Na natječaju mogu konkurirati svi profesionalni i neprofesionalni filmski i video autori dokumentarnih filmova iz mediteranskih zemalja. To su, abecednim redom, sljedeće zemlje: Albanija, Alžir, Bosna i Hercegovina, Cipar, Egipat, Francuska, Grčka, Hrvatska, Italija, Crna Gora, Izrael, Libanon, Libija, Malta, Maroko, Monako, San Marino, Sirija, Slovenija, Španjolska, Tunis i Turska. Svaki autor u službenoj konkurenciji može imati samo jedan film. Pravo sudjelovanja u glavnoj konkurenciji imaju kratkotmetražni dokumentarni filmovi do 30 minuta i dugometražni dokumentarni filmovi iznad 30 minuta, a koji su proizvedeni poslije 1. siječnja 2022. Pravo sudjelovanja u programu U fokusu imaju kratkotmetražni dokumentarni filmovi do 30 minuta, a koji su proizvedeni poslije 1. siječnja 2022.

1. 2. Tehničke odredbe

Filmove za selektora možete prijaviti isključivo putem online prijavnice koja se nalazi na našem webu. Filmovi moraju biti titlovani na engleskom jeziku. Filmovi za selekciju, s cjelovitom prijavom, moraju biti poslani najkasnije do 31. srpnja 2023.

1. 3. Prava organizatora

Organizator se obvezuje da kopije filmova neće koristiti u komercijalne svrhe. Za projiciranje selektiranih radova festival neće isplaćivati nikakve naknade ni autorima ni producentima. Organizator zadržava pravo korištenja isječaka iz filmova za prikazivanje na internetu i televiziji u svrhu promidžbe festivala. Organizator zadržava pravo prikazivanja cijelog filma na vlastitim retrospektivama.

1. 4. Žiri i nagrade

Stručni festivalski ocjenjivački sud broji tri člana za kratke dokumentarne filmove do 30 minuta i tri člana za dugomentražne dokumentarne filmove iznad 30 minuta. Ocjenjivački sud će nagraditi najbolji film iz selekcije kratkih dokumentarnih filmova. Nagrada nosi naziv "Best Short 24. MFF-a. Uz skulpturu festivala, MFF projektor, nagrađenom autoru bit će isplaćena i novčana nagrada u iznosu od 500 eura (petsto eura). Ocjenjivački sud će nagraditi najbolji film iz selekcije dugih dokumentarnih filmova. Nagrada nosi naziv "GRAND PRIX 24. MFF-a. Uz skulpturu festivala, MFF projektor, nagrađenom autoru bit će isplaćena i novčana nagrada u iznosu od 1000 eura (tisuću eura). Festival će također uz skulpturu festivala, MFF projektor, isplatiti novčanu nagradu u iznosu od 500 eura (petsto eura) za pobjednički film prema izboru publike. Nagradu za najbolje snimateljsko ostvarenje dodijelit će Asocijacija snimatelja i snimateljica u BiH (ASBH). Nagrda nosi naziv "Best Camera 24. MFF-a. Ocjenjivački sud za najbolje snimateljsko ostvarenje broji tri člana.

Direkcija Mediteran Film Festivala


PRIJAVI FILM ONLINECopyright © 2000-2023 MFF. All rights reserved. This site is designed and powered by GCR production.